Say popüler bilim kitaplarını takip edin, bilimdeki gelişmeleri kaçırmayın!         Yeni Popüler Bilim Kitapları: Karanlık Madde ve Karanlık Enerji   -   Genlerimizin Yolculuğu                                                                  

Etik Ahlak Felsefesi

40,00 ₺
28,00 ₺
Yayınevi: Say

Felsefenin en temel disiplinlerinden biri olan etik, ahlakla yakın bir iliþki içinde bulunur. Her ne kadar ahlak ve etik aynı kökten türemiþ olsa bile, etik deyince anlaþılan “felsefe açısından ahlak”tır, genel bir ilkeler teorisidir veya “ahlaklılı€ın felsefesi”dir.

Felsefeden büyük ölçüde bağımsız, sosyolojik ve kültürel bir alan olarak ahlak, öncelikle ve çok büyük ölçüde toplum içinde bir şekilde oluşturulmuş olan norm ve kurallar sistemine karþılık gelir. Bu açıdan bakıldığında, ahlakın insanların davranışlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş eylem kuralları, normlar silsilesi ve değerler sistemi olduğu söylenebilir. Ahlak, şu halde, esas olarak bir düzen kavramıdır.

Prof. Dr. Ahmet Cevizci’nin hazırladığı Etik-Ahlak Felsefesi kitabı, “en yüksek iyi”, “doğru eylem” ve “sağlam karakter” temaları ekseninde şekillenen Klasik Etik, 20. yüzyılda “dile dönüş” hareketiyle ortaya çıkan Analitik Etik ile kıta felsefesinin sınırları içerisinde kalan ve klasik eti€e tepki niteliği taiıyan Eleştirel Etik ana bağlıkları altında bu alanda önemli bir referans kitap olmayı hedefliyor. 

Ayrıntılı Bilgiler
Yayınevi Say Kitap
Baskı Tarihi 2018
Baskı Sayısı 3. Baskı
ISBN 978-605-02-0336-3
Editör Derya Önder
Sayfa Sayısı 512
Ebat 13,5 x 21

Bu kitabı alan kişiler aynı zamanda bu kitapları satın aldılar