Roma Tarihi II. Cilt çıktı! Mommsen, Roma’nın bir dünya imparatorluğuna dönüşmeden önce İtalya Yarımadası’nda nasıl egemenlik kurduğunu, Kral Pyrrhos ile yapılan savaşları ve Cumhuriyet Dönemi kurumlarını kapsamlı bir şekilde okuyuculara aktarıyor.

Sosyolojide Perspektifler

75,00 ₺
52,50 ₺ (%30 indirim)
Sosyoloji tarihi biçiminin bizim yeniden inşamız olduğunu söylemeye gerek yoktur. O bir "hikâye"dir. Ancak, çağdaş akıl her şeyin nihayetinde sadece hikâye olduğunu vurgular.
Kitapta, sosyoloji tarihinin hikâyesine 19. yüzyılın klasik düşünürleri Marx, Weber ve Durkheim’ı ele alarak başlanıyor. 20. yüzyıl başlarından itibaren sosyolojide etkili olan perspektifleri tartışarak hikâye aktarılmaya devam ediliyor. Anglo-Amerikan sosyolojide temel etkilerini 1960’larda gösteren, Avrupa sosyal teorisine yeni bir ilham kaynağı oluşturan düşünce bir sonraki bölümde ele alınıyor. Akabinde Avrupalı teorideki yeni hareketler ve onlara tepkilerle ilgileniliyor. Görünüşte oldukça farklı teoriler ve yaklaşımları bir araya getirmeye çalışan teorisyenlere, “sentezciler” olarak adlandırdığımız Bourdieu, Giddens ve Habermas’a odaklanılıyor. İnceleme İngiliz sosyolojisindeki hızlı gelişme ve genişleme bağlamında gözden geçirilerek devam ediyor. Son olarak, modern toplumda uzunca zamandır sürekli gelişen üç ilgi alanı, yani toplumsal cinsiyet, cinsellik ve etnisite ile bağlantı içinde tartışarak hikâye sürdürülüyor.
 
Ayrıntılı Bilgiler
Baskı Sayısı 2. Baskı
Özgün Ad Perspectives in Sociology
Yayınevi Say Kitap
ISBN 978-605-02-0209-0
Sayfa Sayısı 480
Baskı Tarihi 2015
Ebat 16 x 24 cm.
Çevirmen Ümit Tatlıcan