Yeni Kültürel Çalışmalar

77,00 ₺
SKU: 9786050202083
Yayınevi: Say
Gary Hall ve Clare Birchall tarafından derlenen Yeni Kültürel Çalışmalar: Kuramsal Serüvenler, yeni kuramsal serüvenler, yeni kuramcılar, yeni dönüşümler ve yeni serüvenler ana başlıkları altında yaşadığımız yüzyılın kuramla olan ilişkisine farklı açılardan bir bakış getiriyor. Kültürel çalışmalar alanında, “kuram”ın geçmişe, bugüne ve geleceğe dair rolünü belirlemeye çalışırken yeni yönler ve çalışma alanlarını keşfe çıkıyor. Yapısöküm, Post-Marksizm, Etik ve Alman Medya Kuramı üzerinden genel çerçeveyi çizerken, Deleuze, Agamben, Badiou ve Z^iz^ek’in felsefeleriyle kültürel çalışmalar arasında her biri farklı akademisyenler tarafından ele alınmış makalelerle bağlantı kuruyor. Yeni dönüşümleri ise anti-kapitalizm, ulusaşırılık ve yeni medya üzerinden inceleyerek, Rem Koolhaas’ın Kent Projesi, post-insan bilimleri, aşırılık ve sır konularıyla da kuramsal serüveni günümüze kadar yaklaştırıyor.
  
Yeni Kültürel Çalışmalar, şu anda kültürel çalışmalarda var olan ama yine de sıklıkla dışlanan ya da bunun ötesinde göz ardı edilen ya da öyle veya böyle bizim yeterince dikkat çekmediklerini düşündüğümüz, yenilerde baş gösteren ilgi çekici birtakım şeylere kendi adımıza basit bir dikkat çekme girişimidir.
 
Gary Hall – Clare Birchall
 
 
 
• Jacques Derrida ve Yapısöküm
 
• Gilles Deleuze’ün Felsefesi
 
• Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe’un Radikal Demokratik Post-Marksizmi
 
• Tekno-Bilim Üzerine Dona Haraway
 
• Biyosiyaset Üzerine Giorgio Agamben
 
• Slavoj Zizek’in Hegelci Lacancılığı
 
• Emmanuel Levinas’ın ve Alan Badiou’nun Etik Felsefeleri
 
• George Bataille’ın Genel Tüketim Ekonomisi
 
• Friedrich Kittler ve Niklas Luhmann’ın Alman Medya Kuramı
 
Ayrıntılı Bilgiler
Baskı Sayısı 1. Baskı
Yayınevi Say Kitap
ISBN 978-605-02-0208-3
Sayfa Sayısı 464
Baskı Tarihi 2013
Ebat 13,5 x 21 cm.
Çevirmen Onur Kartal